środa, 25 maja 2016

Projekotwanie ploty PVC na plot i bramę sztachetowa nie wymaga zezwolenia na budowę oraz sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu prócz wyjątkowych wypadków.

Konstrukcja ploty plastikowe na plot i furtę ogrodzeniowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę ani zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu poza kilkoma przypadkami.

Balaski z PCV na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie przekraczające wysokości 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma ościennymi działkami nie zadają żadnych formalności formalnych. Tyczy się to także ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń dróg prywatnych i wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania plotki z PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia powinno zawierać rodzaj ogrodzenia, metodę wykonania jego instalacji i planowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia wypada dołączyć deklaracje o prawie do zarządzania nieruchomością w zamiarach budowlanych i o ile jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Od czasu do czasu do konstrukcji plotki Winylowe na plot i furtkę sztachetowa wymagane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Budowę płotu wolno rozpocząć po 30 dniach od zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie uprzednio protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, jak projektowane balaski PCV na plot i furtę ogrodzeniowa jest nieadekwatne z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej ulicy. W przypadku gdy planowane ogrodzenia PVC na plot i bramkę ze sztachetekprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia jest ważne przez okres dwóch lat. Wstrzymanie przystąpienia do robót przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty zbudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz